Za katere vrste sončnih elektrarn potrebujete soglasje?

Medtem ko številni posamezniki in podjetja želijo izkoristiti sončno energijo za zmanjšanje stroškov električne energije in prispevanje k varovanju okolja, se pogosto srečujejo z vprašanjem, katere vrste sončnih elektrarn potrebujejo ustrezna soglasja. Razumevanje zahtev je ključnega pomena za uspešno načrtovanje in izvedbo projektov sončnih elektrarn, saj zagotavlja skladnost s pravnimi in regulativnimi okviri ter omogoča nemoten potek investicije.


Sončna elektrarna je lahko idealna alternativa za vse, ki želijo prihraniti na stroških električne energije in hkrati trajno ravnati z okoljem. Za številne uporabnike je opcija, da bi lahko s pomočjo sončnih žarkov proizvajali elektriko za svoje gospodinjstvo in pri tem prihranili denar, hkrati pa zmanjšali ogljični odtis, vse bolj privlačna.

Kaj je sončna elektrarna in kako deluje?

Sončna elektrarna je naprava, ki sončne žarke pretvarja v električni tok, primeren za uporabo v gospodinjstvih. Iz sončnih celic sestavljeni solarni moduli absorbirajo sončno svetlobo in jo pretvorijo v enosmerni tok. Razsmernik nato enosmerni tok pretvori v izmenični tok, ki je primeren za uporabo v gospodinjstvu.

Pridobljena električna energija lahko napaja električne naprave v domu, višek pa se shrani v posebne baterijske sisteme oziroma hranilnike in se uporabi ponoči ali v dneh, ko ni sonca.

Tako se lahko proizvede do 600 W elektrike na uro, kar pomeni, da boste prav toliko manj elektrike porabili iz javnega električnega omrežja.

Sicer pa je količina proizvedene električne energije odvisna od več dejavnikov:

  • Moč elektrarne
  • Osončenosti lokacije
  • Naklona in usmeritve strehe
  • Vremenskih vplivov

Proizvedena količina električne energije je odvisna tudi od vrste sončne elektrarne.

Kakšna sončna elektrarna je najbolj primerna za vaš dom?

Poznamo več vrst sončnih elektrarn. Katera je pravšnja za vas pa je težko določiti, saj je to odvisno od več dejavnikov. Najbolj pomembna in odločilna je vaša lokacija, poleg tega pa tudi vrsta objekta, prostor, ki ga imate na razpolago in vaše energetske potrebe.

Na odločitev lahko vpliva tudi dejstvo, ali za postavitev sončne elektrarne potrebujete soglasje.

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili, katere vrste sončnih elektrarn poznamo in za katero od njih potrebujete soglasje.

1)    Klasične sončne elektrarne

Najbolj priljubljene in najbolj poznane so klasične sončne elektrarne, ki imajo solarne panele nameščene na strehi objekta. Običajno so priključene na električno omrežje, za kar morate pridobiti tudi soglasje s strani distributerja električne energije.

Do nedavnega je veljalo, da so lahko lastniki tek elektrarn presežek proizvedene električne energije prodali nazaj v omrežje po sistemu NET meteringa (pogodba za odkup s komercialnimi ponudniki elektrike), od začetka leta 2024 pa to ni več mogoče.

Klasične sončne elektrarne za priključitev na električno omrežje zahtevajo soglasje ali omejeno soglasje, vključno s tehničnimi pregledi in odobritvami s strani lokalnih elektroenergetskih operaterjev, da se zagotovi varno delovanje omrežja.

2)    Balkonske sončne elektrarne

Balkonske sončne elektrarne so idealna rešitev za vse, ki bi radi zmanjšali stroške elektrike, a so omejeni s prostorom, hkrati pa ne želijo gradbenih posegov na strehi ali zunanjosti svojega doma.

Tovrstne sončne elektrarne so odlična izbira za tiste v mestnih območjih ali stanovanjih, kjer ni dostopa do večje strehe. Idealne so tudi za namestitev na počitniških objektih.

Gre za inovativni sistem, ki gospodinjstvu omogoča pridobivanje električne energije iz sonca neposredno na balkonu. Sončne panele, opremljene s fotovoltaičnimi celicami, se enostavno namesti na balkonsko ograjo ali steno na balkonu.

Pogoj za postavitev elektrarne na balkonu je primeren prostor in zunanja vtičnica, ki ustreza tehničnim zahtevam, glede na splošni standard v Sloveniji, po katerem mora hišna napeljava imeti napetost 230V in frekvenco 50 Hz.

Balkonska sončna elektrarna je primerna za vse, ki jih odvračajo dolgotrajni postopki pridobivanja dovoljenj, saj zanjo soglasje ni potrebno.

3)    Hibridne sončne elektrarne

Hibridna sončna elektrarna je enostavna rešitev za vse, ki niso dobili soglasja za klasično sončno elektrarno. Ker je neodvisna od javnega električnega omrežja, lahko elektriko zagotavlja tudi ob izpadu javnega električnega omrežja.

Gre za vrhunsko inovacijo, ki deluje vzporedno z omrežjem, električno energijo pa zagotavlja preko različnih virov: solarnih modulov, sistemov za shranjevanje električne energije ali javnega omrežja, skozi vse leto, dan in noč.

Hibridna sončna elektrarna je sestavljena iz treh osnovnih elementov:

  • Solarni paneli – pretvarjajo sončno svetlobo v električno energijo.
  • Hibridni razsmernik – pretvori enosmerni tok iz solarnih panelov v uporaben izmenični tok. Hkrati nadzira količino proizvedene in porabljene energije, ter jo skladno s tem usmerja bodisi do končnih porabnikov ali v hranilnik električne energije za kasnejšo rabo. Za razliko od klasične sončne elektrarne, hibridna sončna elektrarna presežek energije ne odda nazaj v omrežje.
  • Hranilnik električne energije – neporabljeno energijo shranjuje za poznejšo uporabo.

Za postavitev hibridne sončne elektrarne potrebujete t.i. porabniško soglasje, ki dovoljuje proizvodnjo lastne elektrike iz sončne elektrarne, vendar se mora vsa elektrika porabiti znotraj gospodinjstva bodisi neposredno sproti ali pa jo hranite v baterijskih hranilnikih električne energije in porabte po potrebi.

Taki sistemi so še vedno priklopljeni na javno električno omrežje in lahko iz omrežja jemljejo elektriko, v nobenem primeru pa pridelane elektrike ne smejo oddajati v omrežje. To zagotavlja modul zero export, ki je obvezen sestavni del hibridnih sončnih elektrarn Vklopi sonce.

4)    Otočne sončne elektrarne

Za razliko od hibridne sončne elektrarne, ki je od javnega električnega omrežja delno neodvisna, pa je otočna sončna elektrarna popolnoma neodvisna od električnega omrežja. Idealna je za vse, ki so na lokaciji, kjer je dostop do omrežja omejen, kot so na primer počitniške hišice ali pa oddaljene koče.

Učinkovitost otočnih elektrarn je popolnoma odvisna od zadostne kapacitete baterij, zato je ustrezno dimenzioniranje ključno. Smisel teh elektrarn je, da pokrijejo potrebe po električni energiji tam, kjer javno električno omrežje ni dostopno.

Ker deluje popolnoma neodvisno od javnega električnega omrežja, otočna sončna elektrarna posebnega soglasja ne potrebuje.