TIHI UBIJALEC – NEVARNOST ZASTARELIH KURILNIH NAPRAV

V zadnjem času kot vsako zimo beremo o številnih nesrečah in zastrupitvah z ogljikovim oksidom. Tihi ubijalec, kakor ga imenujemo, je ena od velikih nevarnosti zastarelih kurilnih naprav. Da bi mu ubežali, je dobro zastareli sistem ogrevanja zamenjati za zdravju in okolju bolj prijaznega, kot so toplotne črpalke.


Največjo nevarnost zastarelih kurilnih naprav predstavlja ogljikov oksid (nekdaj imenovan ogljikov monoksid), ki je glavni produkt nepopolnega zgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo ogljik. Motnje pri zgorevanju v zaprtih prostorih, ki lahko povzročijo zastrupitev z ogljikovim oksidom, lahko vključujejo vse kurilne naprave, ki za zgorevanje energenta zajemajo zrak iz prostora, v katerem so nameščene. To so zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, ekstra lahko kurilno olje ter trdna goriva – lesni peleti, drva in premog. Po podatkih Nacionalnega inštituta za zdravje je zaradi zastrupitve s tihim ubijalcem v zadnjih 10-ih letih v Sloveniji umrlo približno 100 ljudi.

UPORABA STARIH NAPRAV PREPOVEDANA

Ste vedeli, da je uporaba starih kotlov z višjimi vrednostmi emisij v dimnih plinih od leta 2018 celo prepovedana? Po uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav iz tega leta morajo lastniki kurilnih naprav merilne protokole hraniti najmanj pet let. Nedovoljena je tudi uporaba lesnih ostankov, katerih vrednost katerihkoli vsebovanih nevarnih snovi presega mejne vrednosti onesnaževala za več kot 25 odstotkov.

Maksimalna dopustna starost naprav na trda goriva je največ 20 let, v primeru, da emisije snovi v zraku ne presegajo mejnih vrednosti; peči na tekoče gorivo pa smejo biti stare največ 27 let samo v posebnih primerih. V večini večjih slovenskih občin je s sprejetjem odloka o načrtu za kakovost zraka maksimalna starost peči manjša še za dve oz. tri leta.

Zakaj bi tvegali svoje zdravje in zastrupitev v primeru uhajanja ogljikovega oksida, če lahko vašo kurilno napravo zamenjate za ogrevanje, pri katerem tihi ubijalec sploh ni prisoten?

OKOLJU IN VAM PRIJAZNO OGREVANJE

Z zmanjšanjem številom kurilnih naprav, ki za delovanje uporabljajo okolju škodljive energente, bi se kakovost zraka občutno povečala, posledično izboljšalo vaše zdravje ter ohranila narava.

Ogrevanje s toplotno črpalko je vam in okolju prijazno, saj se pri delovanju v zrak (ali prostor) ne sproščajo strupeni plini in trdni delci. Toplotna črpalka za svoje delovanje izrablja obnovljive vire energije (voda, zrak ali zemlja), električno energijo pa potrebuje zgolj za obratovanje.

Slovensko podjetje Kronoterm, ki razvija in proizvaja toplotne črpalke je s toplotno črpalko Adapt naredilo še korak dlje pri ohranitvi čistejšega zraka in okolja. Z visoko učinkovitostjo (SCOP 5,2), okolju prijaznimi reciklabilnimi materiali ter novim hladivom R452b, ki ne škoduje ozonu in ima kar 67 % nižji ogljični odtis od obstoječih hladiv, je ena okolju najprijaznejših toplotnih črpalk.

V primerjavi z ostalimi načini ogrevanja lahko v 15 letih s toplotno črpalko Adapt prihranite do 106.646 emisij CO2. Če te vsote enačimo z drevesi, se lahko v enakem časovnem obdobju prihrani do kar 533 dreves.

Čistejši zrak je cilj tako celotne Evropske unije kot tudi Slovenije, zato Eko Sklad namenja nepovratna finančna sredstva za zamenjavo starih kurilnih peči za bolj naravi prijazne sisteme ogrevanja. Tako za nakup toplotne črpalke ponuja subvencije v višini do 5000 evrov.

 Naj bo vaše zdravje na prvem mestu, strah pred zastrupitvijo z ogljikovim oksidom pa pozabljen. Poskrbite za vašo lepšo prihodnost in prihodnost naslednjih generacij s toplotno črpalko Kronoterm.

 

Za več informacij obiščite www.kronoterm.com, jim pišite na info@kronoterm.com ali jih pokličite na 03 702 16 20.